آرمان انابد

در لابه لای امواج پرقدرت ماهواره و اینترنت، آنجا که وبسایت ها و وبلاگ ها حیات و قدرتی دوباره را نوید می دهند، خواستیم تا با شما باشیم با تمام آنچه در اینجا می گذرد؛ در کوچه پس کوچه های پر خاطره شهری به بزرگی آفتاب، در میان مردمی که دستهایمان را به سویشان گشوده ایم تا به ما مهربانی بدهند، عشق بدهند و بودن بیاموزند.

آنچه می دانیم صداقتی است که بر تار و پود مردم این شهر پیوند خورده است و آنچه می خواهیم بودنی است در کنار همه این صداقت ها. آرمان انابد نامی که چند سالی است به عنوان نشریه شهر انابد می شناسیم؛ ماه نامه ای که با انگیزه پرداختن به مسائل گوشه و کنار این شهر آغاز به کار کرد و هم اکنون نیز برای به جا آوردن رسالتش که همانا خدمت به شما خوبان گرامی است کارش را ادامه خواهد داد؛ البته این بار با کادری جدید که امیدوار است با همیاری شما عزیزان گامی بردارد در جهت آبادی شهری که همواره آرزومند بزرگیش هستیم.

ما آمده ایم همه آنچه را که می گذرد و کسی سراغی از آن نمی گیرد از خوب و بد، زشت و زیبا، پر و خالی و ... را با کمک شما همراهان ارجمند به صحنه مانیتور آورده، کمکی باشیم بر آبادانی شهری که همواره آرزومند بزرگیش هستیم. تحریریه به امید شما باز گشته است، خوانندگانی که می دامنیم بزرگترین سرمایه هایمان هستید و دوستانی که می خواهیم با هم دوباره شروع کنیم. شاید بهتر باشد اینطور بگوییم که تحریریه جدید آرمان انابد خود شما هستید؛ تک تک شمایی که می خواهید قلمی بزنید بر دل نا نوشته های شهری به نام انابد. آرمان انابد بدون وابستگی به هیچ جناح و یا حزبی برای مردم خواهد نوشت، برای این که می خواهد بماند و مردمی شود. ما همیشه با شما خواهیم بود و از شما نیز می خواهیم با ارائه نظرات، پیشنهادات و انتقادات ارزنده همواره همراه ما باشید.

مدیر مسئول: وحید عباسیان
سردبیر: سید مصطفی موسوی انابت
ناظر تحریریه : وجیهه تیموری